Massastudies van het nieuwe M HKA

collage massastudies

Na het begincolloquium, waarbij de onderzoeksvraag en deelvragen werden goedgekeurd, is er begonnen met historisch graafwerk, het structuurontwerp, literatuuronderzoek en referentieonderzoek. In dit bericht wordt de massastudies behandeld. Lees verder

Advertenties

Begincolloquium 2.0

In het vorige bericht meldde ik dat op 3 juli een scherpere geformuleerde onderzoeksvraag met deelvragen moest worden gepresenteerd. Dit vanwege het onderwerp landmark wat niet in de smaak viel van de docenten. Het advies was om de term landmark te vervangen voor iets als ‘stedenbouwkundig brandpunt’. Een landmark kan ontstaan maar moet geen doel op zich zijn. Uiteindelijk is er voor gekozen om een compleet nieuwe onderzoeksvraag op te stellen vanuit onder andere mijn persoonlijke fascinatie. De locatie is nog steeds het M HKA in Antwerpen. De presentatie is hier terug te zien met verdere toelichting.

Lees verder

Presentatie: Voorbereidend Onderzoek

Woensdag 13 mei jl. werd het voorbereidend onderzoek (ook wel M3) gepresenteerd. Het doel van het voorbereidende onderzoek was grip te krijgen op de ontwikkeling van musea voor moderne kunst als gebouwtype. Ons voorlopige onderzoeksvraag luidt dan ook: “Wat is de maatschappelijke en architectonische betekenis van een Museum voor Moderne Kunst en wat heeft de opkomst van moderne kunst voor invloed (gehad) op het gebouwtype museum.” Dit is gedaan d.m.v. een typologisch onderzoek en vijf gebouwanalysesLees verder

Update: Centre for Contemporary Arts en Sainsbury Centre

Inmiddels zijn we twee maanden onderweg met het afstudeeratelier en het leek mij een goed moment om een update te plaatsen op mijn blog-pagina. Omdat het afstudeer atelier volledig Nederlands is, schrijf ik dit bericht alleen in het Nederlands. Sorry non-Dutchies, no English this time. 😉 Aan de start van het afstudeertraject bleek dat er een groot aantal aanmeldingen waren voor Contemporary Cultural Forum. Deze grote groep werd gesplitst naar twee kleinere ateliers. Zo kon het merendeel studenten bij hun eerste keuze voor het afstudeeratelier deelnemen. Een hedendaags cultureel forum (Spuiforum, Groninger Forum) kan worden gezien als een gebouw waarin een samenklontering is van culturele functies. Om het onderzoek een specificeren, is uiteindelijk het thema Cultureel Forum gewijzigd naar Museum voor Hedendaagse Kunst, geleid door Martien Jansen, Marco Notten en Christian Rapp. Lees verder