Presentatie: Voorbereidend Onderzoek

Woensdag 13 mei jl. werd het voorbereidend onderzoek (ook wel M3) gepresenteerd. Het doel van het voorbereidende onderzoek was grip te krijgen op de ontwikkeling van musea voor moderne kunst als gebouwtype. Ons voorlopige onderzoeksvraag luidt dan ook: “Wat is de maatschappelijke en architectonische betekenis van een Museum voor Moderne Kunst en wat heeft de opkomst van moderne kunst voor invloed (gehad) op het gebouwtype museum.” Dit is gedaan d.m.v. een typologisch onderzoek en vijf gebouwanalysesLees verder

Advertenties